ΜΟΝΩΤΙΚΗ - ΣΤ. & Δ. ΒΛΑΧΟΣ ΑΕΒΕ

Δραστηριότητα παραγωγή,εμπόριο,εφαρμογή
Κάλυψη πανελλαδική
Διεύθυνση   ΗΦΑΙΣΤΟΥ 8, ΒΑΡΗ
Τηλεπικοινωνία  210 8979479
Fax  210 9653191
E-mail  nfo@monotiki.gr
Website  http://www.monotiki.gr/TOP