Συνέδριο Κατασκευών

7 Δεκεμβρίου, 2016

Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 διοργανώθηκε από το ΣΕΠΑΚ

(Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών )

ημερίδα με θέμα

<< Ο ρόλος των κατασκευών στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας >>

Μια ημέρα αφιερωμένη στο μέλλον των κατασκευών με στόχο την αναγνώριση του

σημαντικού ρόλου που έχει ο κλάδος των κατασκευών στην ανάπτυξη της οικονομίας και

στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου προφίλ απέναντι στην κοινωνία μας

Επίσης την ενεργοποίηση της Πολιτείας& των Ευρωπαϊκών Εταίρων ώστε η σημερινή

πολιτική να αντικατασταθεί με εύστοχες μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τον

εκσυγχρονισμό του κλάδου των κατασκευών.

Υπήρξε ενεργή συμμετοχή θεσμικών εκπροσώπων , ακαδημαϊκών καθώς και στελεχών της

αγοράς όπως ο κύριος Τζιρίτης Στέφανος , πολιτικός μηχανικός & πρόεδρος της εταιρίας

ΙSOMAT ABEE ο οποίος αναφέρθηκε στην πιστοποίηση των υλικών και στην ανάγκη να

γίνονται εντατικοί έλεγχοι ιδιαίτερα κατά την εισαγωγή τους ώστε να έχουν τις αναγκαίες

πιστοποιήσεις & με αυτόν τον τρόπο να προστατεύεται η αγορά.

Παρέμβαση έκανε επίσης και ο κύριος Μυλωνάς Γιώργος , πρόεδρος της ALUMIL ΑΕ ,

οποίος αναφέρθηκε στο φλέγον θέμα των πιστοποιήσεων των

κατασκευαστών – εφαρμοστών. Τόνισε ότι μέσα από τις πιστοποιήσεις και τις συνεχείς

εκπαιδεύσεις θα σταματήσει το φαινόμενο που παρατηρείτε τα τελευταία έτη να

εφαρμόζονται υλικά με τεχνολογία 20 ετών πίσω στο παρελθόν.

Σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρμόζονταν υλικά υψηλής τεχνολογίας , πιστοποιημένα και

με αποτελέσματα σημαντικά για τον τελικό καταναλωτή

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε μετά από επίσημη πρόσκληση και ο πρόεδρος του ΠΣΕΜ

κύριος Ανδρέου Ανάργυρος ο οποίος είχε επαφές με τους εμπλεκόμενους φορείς , στους

οποίους απεύθυνε και ανοικτή πρόκληση να παραβρεθούν στις ημερίδες που θα

διοργανώσει ο Σύνδεσμος στις 18-3-2017 στην Αθήνα και στις 20-5-2017 στην Θεσσαλονίκη

στις οποίες θα συζητηθούν και θέματα που αφορούν τις πιστοποιήσεις των συνεργείων ,

των υλικών καθώς και οι τρέχοντες εξελίξεις των προγραμμάτων

ενεργειακής αναβάθμισης.

TOP