Συγκολλητικά Σκυροδέματος

Εποξειδικό σύστημα (3:1) για τη στατική συγκόλληση παλαιού με νέο μπετόν, κατάλληλo για ρητινενέσεις.
Eιδικό ακρυλικό γαλάκτωμα για συγκολλήσεις παλαιού με νέο μπετόν.
TOP