Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Υβριδική Εκδήλωση: Παθολογία Κτιρίων, Συστήματα Λύσεων Θερμομόνωσης και Στεγάνωσης