Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ταυτότητα του ΠΣΕΜ

Με έρεισμα το ενδιαφέρον που εκδήλωσε η μεγαλύτερη Ευρωπαική Συνομοσπονδία Συνδικάτων Μονωτικών Εταιριών (F.E.S.I.),για την εύρεση αντίστοιχου Ελληνικού Συλλόγου, μία ομάδα ανθρώπων υλοποίησαν την 11 Ιουνίου 1989 τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εταιριών Μονώσης.

Ο ΠΣΕΜ αποτελεί το επίσημο συλλογικό όργανο της χώρας μας για το επάγγελμα της μόνωσης, ο οποίος σε στενή συνεργασία με τις εκάστοτε κυβερνήσεις, διευθετεί τα προβλήματα του κλάδου.

Σκοπός του συνδέσμου είναι η μελέτη, προστασία & προαγωγή των κοινών οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου και ειδικότερα:

  • Επίσημη αναγνώριση του επαγγέλματος του μονωτή από το κράτος!
  • Προστασία του κλάδου από τον παράνομο και αθέμητο ανταγωνισμό.
  • Μελέτη και επίλυση των διαφόρων προβλημάτων του κλάδου.
  • Συντονισμό των επαφών μεταξύ των μελών του.
  • Συνεργασία με άλλες Εθνικές & Διεθνείς επαγγελματικές οργανώσεις.
  • Εκπροσώπιση της επαγγελματικής ένωσης σε Εθνικές και Διεθνείς διασκέψεις.

Ο σύνδεσμος απαρτίζεται από εταιρίες :

  • Που αντιπροσωπεύουν οίκους του εσωτερικού & του εξωτερικού με μονωτικά υλικά
  • Διατηρούν καταστήματα διάθεσης μονωτικών υλικών
  • Που παράγουν μονωτικά υλικά
  • Που αναλαμβάνουν την εφαρμογή μονωτικών εργασιών.


Πρακτικά συνεδριάσεων ΔΣ του ΠΣΕΜ

Αν είστε ενεργό μέλος του ΠΣΕΜ, συμπληρώστε e-mail και κωδικό για να δείτε τα πρακτικά.