Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μπορούν να προστατευτούν τα σπίτια μας από μια δασική πυρκαγιά;

Ο νέος κανονισμός πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων εκδόθηκε από το ελληνικό κράτος τον Μάιο του 2023 με στόχο την ενίσχυση της πυρασφάλειας κτιρίων κοντά ή εντός δασικών περιοχών. Ο κανονισμός περιλαμβάνει απαιτήσεις για το περιβάλλοντα χώρο του ακινήτου και τα θερμομονωτικά υλικά που απαρτίζουν το κέλυφος του κτιρίου.

Ο κανονισμός ορίζει τέσσερις κατηγορίες επικινδυνότητας για τη φωτιά, και οι κατηγορίες αυτές βασίζονται σε πολλά κριτήρια αξιολόγησης, όπως το κλίμα, η βλάστηση, οι υποδομές και η συχνότητα πυρκαγιών στην περιοχή. Για τις κτιριακές κατηγορίες υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας, επιβάλει τη χρήση (ανάμεσα σε άλλα μέτρα) τη χρήση θερμομονωτικών υλικών κατηγορίας A1 ή A2 για την αντίδραση στη φωτιά (πρακτικά άκαυστα υλικά) και ο δείκτης πυραντίστασης για τους εξωτερικού τοίχους πρέπει να είναι τουλάχιστον (R)EI-30 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-2. Στις κτιριακές κατηγορίες χαμηλής και μέσης επικινδυνότητας επιτρέπονται υλικά μέχρι και κατηγορίας B2 ή C για την αντίδραση στη φωτιά.

Ο κανονισμός ορίζει επίσης προδιαγραφές για την εξωτερική μετάδοση της φωτιάς, με την αντίδραση του περιβλήματος των κτιρίων να πρέπει να είναι είτε κλάσης A1 είτε A2-s1,d1 κατά ΕΛΟΤ EN 13501-1 για τις περιοχές υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας.

Για την αντιμετώπιση αυτών των απαιτήσεων, απαιτείται η χρήση κατάλληλων άκαυστων υλικών όπως ορυκτοβάμβακες και ξυλόμαλλο. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες υφιστάμενων κτιρίων πρέπει να εξασφαλίσουν ότι κατά τις ανακαινίσεις των κτιρίων τους θα εγκατασταθούν άκαυστα υλικά για να αυξηθεί η αντοχή του κτιρίου στη φωτιά.

Συνοψίζοντας, ο νέος κανονισμός πυροπροστασίας θεσπίζει αυστηρές απαιτήσεις για τα θερμομονωτικά υλικά σε κτίρια κοντά ή μέσα σε δάση, με στόχο να ενισχυθεί η προστασία τους από τις πυρκαγιές.

Η χρήση κατάλληλων θερμομονωτικών υλικών κατηγορίας A1 ή A2 συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση της αντοχής των κτιρίων στη φωτιά και επιτρέπει στις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν εγκαίρως τις πυρκαγιές, δίνοντας τη δυνατότητα στο κτίριο να αντέξει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, ο κανονισμός παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για τα μέτρα πυροπροστασίας σε νέα κτίρια, υφιστάμενα κτίρια και οικισμούς, προσδίδοντας μεγαλύτερη ασφάλεια στους κατοίκους και την περιοχή γενικότερα.

Οι νέες προδιαγραφές αναγκάζουν τους ιδιοκτήτες να λάβουν υπόψη την πυρασφάλεια κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή νέων κτιρίων, ενώ προωθούν την αναβάθμιση της πυροπροστασίας σε υφιστάμενες κατασκευές. Συγχρόνως, προβλέπουν τον τρόπο της ανάπτυξης οικισμών κοντά σε ευαίσθητες δασικές περιοχές ώστε να διευκολύνεται η εκκένωση των κατοίκων, η πρόσβαση των πυροσβεστών και να μειώνεται ο κίνδυνος μετάδοσης πυρκαγιάς στα κτίρια.

Γενικά, ο νέος κανονισμός πυροπροστασίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της πυρασφάλειας στη χώρα. Εκδόθηκε τον Μάιο του 2023, με περιθώριο εφαρμογής σταδιακά από το 2014 μέχρι και το 2025 για τα ακίνητα υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση των πυρκαγιών και των καταστροφικών επιπτώσεών τους στα δάση και τις κοντινές περιοχές. Οι κάτοικοι, οι επιχειρήσεις και οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να είναι ενήμεροι για τις νέες απαιτήσεις και να τις εφαρμόζουν στην πράξη, προκειμένου να προστατεύσουν το περιβάλλον και να διασφαλίσουν την ασφάλεια όλων, αλλά και για την αποφυγή των κυρώσεων που περιγράφονται αναλυτικά στο νέο κανονισμό.