Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΠΟΥΛΙΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Τ.Ε.Μ.ΚΑ

Η εταιρία ΤΕΜΚΑ ασχολείται με κατασκευές μονώσεων παντός είδους και την εμπορία μονωτικών υλικών.
Η πολυετής εμπειρία των στελεχών της, η τεχνογνωσία σε νέες τεχνολογίες και οι υψηλής ποιότητας εφαρμογές της είναι τα συνθετικά που αναδεικνύουν την ΤΕΜΚΑ ως μια ανερχόμενη δύναμη στον κλάδο των μονώσεων.
Με εξειδικευμένα συνεργεία υπό συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση βαδίζει με προσεκτικά βήματα στο δρόμο της ποιότητας των υπηρεσιών και των προϊόντων της.
Η ΤΕΜΚΑ αναλαμβάνει παντός είδους μονώσεων, κατασκευή Βιομηχανικών ? εποξειδικών - σταμπωτών δαπέδων, εφαρμογές με Πολυουρεθάνη ψεκασμού, υπερύψωση δαπέδων και δημιουργία κλίσεων με Ελαφρό Μπετόν και την εμπορία μονωτικών και άλλων δομικών υλικών.
Xρησιμοποιεί στις εφαρμογές της πιστοποιημένα υλικά των καλυτέρων οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, εγγυάται τη σωστή χρήση τους και θέτει ως προτεραιότητα την ποιότητα σαν σχέση με το κόστος.
Στέκεται δίπλα στον κατασκευαστή προσφέροντας του ασφάλεια, συνέπεια και ήθος.
Θέτουμε λοιπόν στη διάθεση σας την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τα υψηλής ποιότητας υλικά μας για να σας προσφέρουμε κατασκευές μονώσεων υψηλών προδιαγραφών.
  • Τεχνικός Σύμβουλος: Μπουλιώνης Βασίλης (6932 780019)
  • Υπεύθυνος εφαρμογών: Μπουλιώνης Αριστοτέλης (6970 887349)
  • Τμήμα μελετών: Ανέστης Μ. Ανέστης [Πολιτικός Μηχανικός] (6948 042237)