Ο ΠΣΕΜ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ειδικευόμαστε στις θερμομονώσεις, θερμοπροσόψεις, μονώσεις, στεγανώσεις, μονώσεις ταρατσών, ελαιοχρωματισμοι και τη θερμογραφία με έδρα το Βόλο.

Με την χρήση θερμοκάμερας και με άλλα ειδικά όργανα μπορούμε να εντοπίσουμε τις θερμικές απώλειες
και να προτείνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών,